Sisällysluettelo

 

Johdanto

Johdatus prosenttilukuja käsittelevään oppimateriaaliin.

Prosentin käsite

Tarkastellaan prosenttien perusasiaa. Mitä prosentti tarkoittaa jne.

Murtolukuyhteys

Liitetään opitut prosenttiluvut aikaisemmin opittuihin ilmaisuihin eli murto- ja desimaalilukuihin.

Prosenteilla laskeminen

Prosenttiluvun, prosenttiarvon ja muuttuneen määrän laskeminen.

Soveltaminen

Prosenttilaskun soveltamista käytännössä.

Testi

Lopputesti, joka lähetetään opettajalle..

 

 

Päivitetty 31.5.2004